Perspakket via deze link beschikbaar.

March For Our Lives wint Internationale Kindervredesprijs 2018

Amsterdam, Kaapstad, 20 november 2018 – March For Our Lives, de protestbeweging van Amerikaanse scholieren voor veilige scholen en uitroeiing van wapengeweld, is de winnaar van de Internationale Kindervredesprijs 2018. David Hogg, Emma González, Jaclyn Corin en Matt Deitsch, mede-initiatiefnemers van March For Our Lives, namen de prijs vandaag op Wereld Kinderdag in Kaapstad, Zuid-Afrika in ontvangst. De prijs werd overhandigd door aartsbisschop Desmond Tutu in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders en de wereldpers. De Internationale Kindervredesprijs is een initiatief van internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights. De boodschap van de jonge winnaar bereikt jaarlijks miljoenen mensen wereldwijd.

Tijdens de ceremonie zei aartsbisschop Tutu, al meer dan tien jaar de beschermheer van de Kindervredesprijs en van KidsRights, dat March For Our Lives een van de belangrijkste door kinderen opgerichte massabewegingen sinds mensenheugenis is: “De vreedzame strijd voor veilige scholen en gemeenschappen en de uitroeiing van wapengeweld doet denken aan andere grote vredesbewegingen in de geschiedenis. Ik heb diep ontzag voor deze kinderen, wiens krachtige boodschap wordt versterkt door hun jeugdige energie en rotsvaste overtuiging dat kinderen hun eigen toekomst kunnen, nee moeten, verbeteren. Het zijn echte changemakers die op krachtige wijze laten zien dat kinderen de wereld in beweging kunnen brengen.”

March For Our Lives

De March For Our Lives-beweging werd geïnitieerd door David, Emma, Jaclyn en Matt samen met meer dan 20 andere Amerikaanse scholieren, toen er in februari van dit jaar op hun school in Parkland, Florida een grote schietpartij met 17 dodelijke slachtoffers plaatsvond. Nadat zij zo persoonlijk door de tragedie werden getroffen, eisten zij in het voorjaar van 2018 middels het March For Our Lives-evenement veiligere scholen en gemeenschappen en protesteerden zij tegen vuurwapengeweld. Honderdduizenden mensen namen deel en er vonden die dag elders binnen de VS en erbuiten meer dan 800 gelieerde opmarsen plaats. Voor David, Emma, Jaclyn en Matt was dit slechts het begin. In de zomer van 2018 gingen zij de weg op en bezochten zij 80 gemeenschappen in 24 Amerikaanse staten om gemeenschapsveiligheid te bespreken. De scholieren hebben gelobbyd, bijeenkomsten georganiseerd en duizenden jongeren gemotiveerd om zich als stemgerechtigd in te schrijven. March For Our Lives is zeer succesvol en uiterst zichtbaar in het publieke debat. Inmiddels is er in meer dan 25 Amerikaanse staten wetgeving aangenomen die de doelen van March For Our Lives dient.

Gebruik deze link om een korte documentaire over March For Our Lives te bekijken: link

Een oproep aan de internationale gemeenschap om een einde te maken aan het geweld op scholen

Volgens Marc Dullaert, oprichter van KidsRights en de Internationale Kindervredesprijs, was March For Lives dit jaar de terechte winnaar binnen een toch al indrukwekkende groep genomineerden, al was het maar vanwege de enorme omvang van de beweging. Dullaert: “March For Our Lives heeft een lokaal protest getransformeerd tot een wereldwijde, door jongeren geleide en vreedzame protestbeweging. De initiatiefnemers hebben de vaardigheden en kennis die jongeren bezitten ingezet voor positieve veranderingen, om miljoenen leeftijdsgenoten te mobiliseren, sturend te zijn in het publieke debat over de onderwerpen die zij belangrijk vinden en de aandacht van volwassenen met macht te krijgen. Hun werk zal vorm geven aan de manier waarop toekomstige campagnes voor kinderrechten worden gevoerd.”

Tijdens de ceremonie riep Marc Dullaert de internationale gemeenschap op om de internationale golf van geweld op scholen een halt toe te roepen. “Scholen moeten veilige toevluchtsoorden voor kinderen blijven. KidsRights roept de internationale gemeenschap op om dit probleem te stoppen en te voorkomen dat scholen slagvelden worden.”

Aanvullende informatie voor de media (niet voor publicatie)

Bezoek de online newsroom van KidsRights voor aanvullende documenten en informatie: kidsrights.pr.co.

Live feed

De uitreikingsceremonie is online via de volgende live feed te volgen: link

HD-beelden

Na afloop van de ceremonie is er voor de pers online een pakket beschikbaar met HD-videobeelden van o.a. de hoogtepunten van de ceremonie, het dankwoord van de winnaars, een korte documentaire over March For Our Lives en verdere informatie over Stichting KidsRights. De beelden zijn hier beschikbaar: link

Neem voor vragen of interviewverzoeken contact op met de PR-adviseur van KidsRight, Diane van Hesteren:

M: +31 (0)6 50129811

T: +31 (0)20 3455088

Over de Internationale Kindervredesprijs

De Internationale Kindervredesprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een kind dat zich op dappere wijze inzet voor kinderrechten. De boodschap van de jonge winnaar heeft jaar in, jaar uit enorme impact en laat aan miljoenen mensen wereldwijd zien dat verandering mogelijk is. Dit jaar wordt de Internationale Kindervredesprijs voor de veertiende keer uitgereikt. Dertien dappere en inspirerende kinderen ontvingen de prijs al voor hun inzet voor het bevorderen van kinderrechten, waaronder ook Nkosi Johnson, die opkwam voor de rechten van kinderen met hiv/aids en Malala Yousafzai, die de Kindervredesprijs in 2013 won. Vorig jaar won Mohamad Al Jounde uit Syrië. Door de prijs te winnen heeft hij een internationaal podium gekregen. Zijn belangrijke oproep voor betere bescherming van de rechten van Syrische kindvluchtelingen is zo door honderden miljoenen mensen wereldwijd gehoord.

De Internationale Kindervredesprijs is een initiatief van Marc Dullaert, oprichter en voorzitter van KidsRights. De prijs werd in 2005 gelanceerd tijdens de top voor Nobel Vredesprijswinnaars in Rome, onder voorzitterschap van Mikhail Gorbachev. Het Expert Comité ontvangt ieder jaar nominaties uit landen van over de hele wereld. Zeer bijzondere, maar vaak nog onbekende dappere kinderen kregen een podium dankzij het jaarlijkse nominatieproces.

Ieder jaar wordt de prijs uitgereikt door een Nobel Vredesprijswinnaar. De winnaar ontvangt het ‘Nkosi’-beeldje, dat een kind afbeeldt dat de wereld in beweging brengt. Daarnaast krijgt de winnaar een studiebeurs en een wereldwijd platform om zijn of haar idealen en doelen op het gebied van kinderrechten te bevorderen. Tenslotte investeert KidsRights ieder jaar €100.000 in een projectfonds in het kinderrechtenthema van de winnaar.

Meer informatie vindt u op de website van de Internationale Kindervredesprijs: www.kindervredesprijs.nl.

Over KidsRights Report 2018: Not a battleground – school shootings and the right to a safe and protective environment

Ter ere van de Internationale Kindervredesprijs 2018 publiceert KidsRights het rapport Not a battleground – school shootings and the right to a safe and protective environment. Scholen moeten een veilig toevluchtsoord voor kinderen zijn en dit is vaak niet het geval. Wereldwijd worden kinderen blootgesteld aan allerlei vormen van geweld op school, van pesten en fysiek geweld door leeftijdsgenoten tot aanvallen door gewapende milities. Kinderen in conflictgebieden zijn echter niet de enigen die zich onveilig voelen op school. Schietpartijen op school zijn zelfs in gemeenschappen die ver van oorlog verwijderd zijn, een verontrustende alledaagse praktijk geworden. In het rapport roept KidsRights onder andere op tot informatie-inwinning op nationaal niveau. Daarnaast wil KidsRights dat er meer onderzoek komt en fondsen beschikbaar worden gesteld om geweld op scholen te voorkomen. De wereld moet luisteren naar kinderen en jongeren en hun recht op veiligheid respecteren. Vrede op scholen moet weer de internationale norm worden.

Over Stichting KidsRights

KidsRights is een internationale kinderrechtenorganisatie die wereldwijd opkomt voor de positie van zeer kwetsbare kinderen en hun rechten promoot en ondersteunt. KidsRights gelooft in een wereld waarin rekening wordt gehouden met de rechten van kinderen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. KidsRights helpt kinderen om voor hun mening op te komen en actie te ondernemen om zelf veranderingen teweeg te brengen. KidsRights heeft daarbij speciaal aandacht voor de rol van kinderen als changemakers die de wereld in beweging kunnen brengen.

KidsRights vraagt aandacht voor kinderrechten met als doel deze te verbeteren. Om nieuwe inzichten te krijgen in de status van kinderrechten wordt er regelmatig onderzoek gedaan. Daarnaast financiert de stichting lokale projecten gericht op het verbeteren van kinderrechten en het stimuleren van kindparticipatie.

Meer informatie: www.kidsrights.nl.

Over ABN AMRO

ABN AMRO investeert in de toekomst en is maatschappelijk betrokken. Haar Foundation richt zich op talent onder de noemer: ‘Partner van de Toekomst’. Het gaat om talent ontdekken, ontwikkelen en bekronen. De bank ondersteunt daarmee mensen en instellingen die iets willen bereiken. Soms door een financiële bijdrage, vaak door inzet van kennis en het netwerk van de bank. ABN AMRO is sinds 2006 partner van KidsRights en hoofdsponsor van de Internationale Kindervredesprijs. Kinderen brengen de wereld in beweging en de Internationale Kindervredesprijs biedt hen een platform om bij te dragen aan een betere wereld. Meer informatie: www.abnamro.com/partnervandetoekomst.

Download PDF
Download PDF
news