RAPPORT KIDSRIGHTS: ZORGWEKKENDE ONDERWIJSKLOOF DREIGT VOOR SYRISCHE KINDVLUCHTELINGEN

Internationale donorgemeenschap en gastlanden komen gedane toezeggingen niet na

Amsterdam, Amman, 27 maart 2018 – Internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights publiceert vandaag een nieuw rapport over de zorgwekkende terugval van toegang tot onderwijs voor Syrische kindvluchtelingen die in naburige gastlanden verblijven. Liefst 43% van alle schoolgerechtigde kinderen in Turkije, Libanon, Jordanië, Irak en Egypte kunnen niet naar school, vergeleken met 36% in 2016. Het KidsRights-rapport vormt een toevoeging op bestaand lokaal en nationaal onderzoek en biedt zo voor het eerst overkoepelende conclusies over de groeiende onderwijskloof in de regio. KidsRights presenteert het rapport vandaag in Amman (Jordanië) tijdens de Second Laureates and Leaders for Children Summit 2018 aan een groot aantal aanwezige wereldleiders en Nobel Vredeslaureaten.

Aanhoudende plaatselijke barrières tot onderwijs

Het rapport noemt de verdere verarming van vluchtelingenfamilies en hardnekkige bureaucratische barrières tot onderwijs als belangrijke oorzaken van de gapende onderwijskloof. KidsRights stelt onder andere dat ouders door restrictief beleid van de gastlanden geen werkvergunning kunnen krijgen, waardoor zij onvoldoende in staat zijn om voor schoolspullen en schoolvervoer te betalen. Sterker nog, het beleid dwingt kinderen steeds vaker om school te verlaten en illegaal, laagbetaald werk te zoeken. Op basis van diverse gesprekken met kindvluchtelingen constateert KidsRights verder dat ook niet-economische factoren belangrijke barrières tot onderwijs vormen. Zo geven veel kinderen aan dat ze op school geslagen worden of dat er sprake is van discriminatie.

Financieringstekorten

Internationale donoren en regeringen in gastlanden komen de afspraken gemaakt tijdens de eerste Supporting Syria Conferentie in 2016 in Londen niet na. Werd destijds nog afgesproken dat alle Syrische kindvluchtelingen eind 2017 toegang tot onderwijs moesten hebben, inmiddels blijkt dat de onderwijskloof juist verder is toegenomen. De VN staat alleen al in 2018 en 2019 voor een financieringstekort van US$603 miljoen (72%) voor de noodzakelijke onderwijssteun aan Syrische kinderen. Dit komt door het stilzitten van de internationale donorgemeenschap, die toegezegde gelden geregeld niet of te laat betaalt. Daarnaast signaleren KidsRights en andere maatschappelijke organisaties een ernstig gebrek aan transparantie bij de geldstroom van donoren naar gastlanden.

Op weg naar de Syriëconferentie in Brussel

In april komen de internationale donoren en de regeringen van de gastlanden opnieuw bijeen tijdens de tweede Supporting Syria Conferentie, in Brussel. Diverse Nobel Vredeslaureaten die aanwezig zijn in Jordanië, hebben hun zorgen geuit over de groeiende onderwijskloof en roepen de internationale gemeenschap op om deze kloof te dichten door de VN de benodigde financiële middelen voor onderwijsondersteuning aan Syrische kinderen te bieden. KidsRights-oprichter Marc Dullaert benadrukt bovendien dat er binnen de humanitaire hulp verhoudingsgewijs meer geld moet gaan naar onderwijs, dat tot de slechtst gefinancierde sectoren behoort. “Een succesvolle wederopbouw van post-conflict Syrië door een jonge generatie Syriërs staat of valt immers bij de mate waarop wij hen in de noodzakelijke onderwijsbehoefte voorzien,” aldus Dullaert die vandaag in Amman het rapport presenteert.

Vandaag is Internationale Kindervredesprijswinnaar Mohamad Al Jounde namens KidsRights spreker op het congres in Jordanië. Hij vertelt er over de verslechterende onderwijssituatie bezien vanuit zijn persoonlijke ervaringen. Mohamad is een inspirerend voorbeeld van het belang van onderwijstoegang. Hij vluchtte als kind met zijn familie uit Syrië naar Libanon. Net als duizenden andere Syrische kindvluchtelingen kon Mohamad niet naar school. Hij besloot toen om zelf een school te bouwen in een vluchtelingenkamp. Die school biedt inmiddels onderwijs aan 200 kinderen. Dergelijke positieve initiatieven zullen steeds schaarser worden wanneer mede door financieringstekorten de barrières tot onderwijs verder toenemen. De internationale donorgemeenschap is het aan Mohamad en een hele generatie van Syrische kindvluchtelingen verplicht om haar beloftes waar te maken en voor een volledige toegang tot onderwijs te zorgen.

Einde persbericht

------------------

Over Stichting KidsRights

KidsRights is een internationale kinderrechtenorganisatie die wereldwijd opkomt voor de positie van zeer kwetsbare kinderen en hun rechten promoot en ondersteunt. KidsRights gelooft in een wereld waarin rekening wordt gehouden met de rechten van kinderen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. KidsRights helpt kinderen om voor hun mening op te komen en actie te ondernemen om zelf veranderingen teweeg te brengen. KidsRights heeft daarbij speciaal aandacht voor de rol van kinderen als changemakers die de wereld in beweging kunnen brengen.

KidsRights vraagt aandacht voor kinderrechten met als doel deze te verbeteren. Om nieuwe inzichten te krijgen in de status van kinderrechten wordt er regelmatig onderzoek gedaan. Daarnaast financiert de stichting lokale projecten gericht op het verbeteren van kinderrechten en het stimuleren van kindparticipatie. Meer informatie: www.kidsrights.nl.

Extra  informatie voor de pers (niet voor publicatie)

Het rapport van KidsRights, Background Report – The Widening Educational Gap for Syrian Refugee Children, is als download beschikbaar via de online newsroom van KidsRights: kidsrights.pr.co.

Gelieve vragen of interviewverzoeken voor Marc Dullaert of Mohamad al Jounde te richten tot de persadviseur van KidsRights:

Download PDF
Download PDF
news