Mohamad Al Jounde uit Syrië wint Internationale Kindervredesprijs 2017

Den Haag, maandag 4 december 2017 – De 16-jarige Mohamad Al Jounde uit Syrië ontving vandaag in de Haagse Ridderzaal de Internationale Kindervredesprijs 2017 voor zijn tomeloze inzet voor de rechten van Syrische kindvluchtelingen. Hij ontving de prijs uit handen van Nobelvredeslaureaat en Kindervredesprijswinnares Malala Yousafzai en in het bijzijn van de wereldpers en vele prominente gasten, waaronder Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Ali bin al-Hussein van Jordanië en een groot aantal buitenlandse ambassadeurs. Mohamad, zelf vluchteling als gevolg van de Syrische burgeroorlog, bouwde onder andere een school in een vluchtelingenkamp in Libanon. De Internationale Kindervredesprijs is een initiatief van Stichting KidsRights, die wereldwijd opkomt voor de rechten van kinderen.

Tijdens de prijsuitreiking benadrukte Malala de urgentie van het werk van Mohamad door te wijzen  op de 28 miljoen ontheemde kinderen die de wereld momenteel telt. De Syrische burgeroorlog zorgde al voor 2,5 miljoen kindvluchtelingen, die veelal slecht of geen toegang tot onderwijs hebben. Malala: “Zoals Mohamad weet, hangt de toekomst van Syrië af van haar kinderen. En hun toekomst hangt weer af van onderwijs. Ondanks alle verschrikkingen die ze zelf hebben meegemaakt, hebben Mohamad en zijn familie vele kinderen geholpen om naar school te gaan. Ik ben trots dat ik zijn werk mag ondersteunen en het is een eer om hem de Internationale Kindervredesprijs te overhandigen.”

"De toekomst van Syrië hangt af van haar kinderen en hun toekomst hangt af van onderwijs."

Malala Yousafzai, Nobelvredeslaureaat en Kindervredesprijswinnares 

Een geboren hulpverlener

Mohamad groeide op in Syrië, maar toen de situatie te gevaarlijk werd moest hij met zijn familie naar Libanon vluchten. Zoals duizenden Syrische kindvluchtelingen overkomt, kon Mohamad daar niet naar school. Samen met zijn familie bouwde hij in een vluchtelingenkamp in Libanon een school die inmiddels 200 kinderen toegang biedt tot hun recht op onderwijs. Daar gaf Mohamad op zijn twaalfde al les in wiskunde en Engels aan zijn leeftijdsgenoten. In zijn huidige werk gebruikt hij fotografie en spelletjes om kinderen te helpen om trauma’s te verwerken, te leren en om plezier te maken.

KidsRights: voorkom verloren generatie Syriërs

Volgens Marc Dullaert, oprichter en voorzitter van Stichting KidsRights, ziet het Expertcomité van de Kindervredesprijs Mohamad als toonbeeld van de kracht van kinderen om positieve verandering teweeg te brengen. “Mohamad is een echte changemaker: geconfronteerd met wat voor velen een onoverkoombaar obstakel zou zijn, besloot hij zijn lot en dat van zijn leeftijdgenoten in het vluchtelingenkamp te verbeteren.”

Toch kunnen kinderen het niet alleen, aldus Dullaert. KidsRights eist daarom dat de internationale gemeenschap haar beloftes aan Syrische vluchtelingen nakomt. Zo wordt beloofd onderwijsgeld, dat is toegezegd op donorconferenties, maar ten dele daadwerkelijk uitgekeerd. Betrokken landen zijn bij de vluchtelingenopvang in de regio vooralsnog niet in staat gebleken om kindvluchtelingen in onderwijs te voorzien. Dullaert waarschuwde de aanwezige gasten vandaag dat voor Syrië een verloren generatie dreigt. “Onderwijs is voor kinderen en jongeren de sleutel naar een toekomst. Om een verloren generatie te voorkomen is toegang tot onderwijs een basisvereiste. Het is tenslotte deze generatie die Syrië straks moet gaan opbouwen. We zijn vanuit humanitair oogpunt verplicht om onderwijs voor Syrische kindvluchtelingen in de regio mogelijk te maken”, aldus Dullaert, die zich ook niet verbaast over de grote stromen vluchtelingen naar Europa: “Wanneer iedere kans op een toekomst ontbreekt, wordt men gedwongen om elders een toekomst op te bouwen. Onderwijs is daarbij geen luxegoed maar een basisbehoefte. Het bevordert stabiliteit en helpt kinderen die geraakt zijn door conflictsituaties in hun psychologische en sociale behoeftes te voorzien.”

Einde persbericht

------------------

Over de Internationale Kindervredesprijs

De Internationale Kindervredesprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een kind dat zich op dappere wijze inzet voor kinderrechten. De boodschap van de jonge winnaar heeft jaar in, jaar uit enorme impact en laat aan miljoenen mensen wereldwijd zien dat verandering mogelijk is. Dit jaar wordt de Internationale Kindervredesprijs voor de dertiende keer uitgereikt. Twaalf dappere en inspirerende kinderen ontvingen de prijs al voor hun inzet voor het bevorderen van kinderrechten, waaronder ook Nkosi Johnson, die opkwam voor de rechten van kinderen met hiv/aids en Malala Yousafzai, die de Kindervredesprijs in 2013 won. Vorig jaar won Kehkashan Basu uit de Verenigde Arabische Emiraten. Door de prijs te winnen heeft zij een internationaal podium gekregen. Haar belangrijke oproep voor een betere bescherming van het milieu is zo door honderden miljoenen mensen wereldwijd gehoord.

De Internationale Kindervredesprijs is een initiatief van Marc Dullaert, oprichter en voorzitter van KidsRights. De prijs werd in 2005 gelanceerd tijdens de top voor Nobel Vredesprijswinnaars in Rome, onder voorzitterschap van Mikhail Gorbachev. Het Expert Comité ontvangt ieder jaar nominaties uit landen van over de hele wereld. Zeer bijzondere, maar vaak nog onbekende dappere kinderen kregen een podium dankzij het jaarlijkse nominatieproces.

Ieder jaar wordt de prijs uitgereikt door een Nobelvredesprijswinnaar. De winnaar ontvangt het ‘Nkosi’-beeldje, dat een kind afbeeldt dat de wereld in beweging brengt. Daarnaast krijgt de winnaar een studiebeurs en een wereldwijd platform om zijn of haar idealen en doelen op het gebied van kinderrechten te bevorderen. Tenslotte investeert KidsRights ieder jaar €100.000 in een projectfonds gerelateerd aan het kinderrechtenthema van de winnaar.

Meer informatie vindt u op de website van de Internationale Kindervredesprijs: www.kindervredesprijs.nl.

Over het KidsRights Rapport 2017

Een Crisis binnen een Crisis: Toegang tot Onderwijs voor Syrische Kindvluchtelingen

Ter ere van de Internationale Kindervredesprijs 2017, heeft KidsRights het rapport ´Een Crisis binnen een Crisis: Toegang tot Onderwijs voor Syrische Kindvluchtelingen´ opgesteld. Het bevat de uitkomsten van internationaal onderzoek naar de staat van het recht op onderwijs voor Syrische kindvluchtelingen. Onderwijs is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen en bied een veilige en stabiele omgeving voor kinderen die in crisisgebieden leven. Toch kunnen tenminste 530.000 van de Syrische kindvluchtelingen die leven in Turkije, Jordanië en Libanon momenteel niet naar school. In het rapport roept KidsRights de internationale gemeenschap op om in actie te komen. Internationale donoren dienen hun beloftes na te komen en te verzekeren dat landen daadwerkelijk de steun krijgen die is toegezegd. Landen die vluchtelingen opvangen moeten hun registratieproces herzien en het zo eenvoudiger maken voor vluchtelingen om naar school te gaan. Bezoek kidsrights.pr.co om het rapport te downloaden.

Over Stichting KidsRights

KidsRights is een internationale kinderrechtenorganisatie die wereldwijd opkomt voor de positie van zeer kwetsbare kinderen en hun rechten promoot en ondersteunt. KidsRights gelooft in een wereld waarin rekening wordt gehouden met de rechten van kinderen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. KidsRights helpt kinderen om voor hun mening op te komen en actie te ondernemen om zelf veranderingen teweeg te brengen. KidsRights heeft daarbij speciaal aandacht voor de rol van kinderen als changemakers die de wereld in beweging kunnen brengen.

KidsRights vraagt aandacht voor kinderrechten met als doel deze te verbeteren. Om nieuwe inzichten te krijgen in de status van kinderrechten wordt er regelmatig onderzoek gedaan. Daarnaast financiert de stichting lokale projecten gericht op het verbeteren van kinderrechten en het stimuleren van kindparticipatie. Meer informatie: www.kidsrights.nl.

Over ABN AMRO

ABN AMRO investeert in de toekomst en is maatschappelijk betrokken. Haar Foundation richt zich op talent onder de noemer: ‘Partner van de Toekomst’. Het gaat om talent ontdekken, ontwikkelen en bekronen. De bank ondersteunt daarmee mensen en instellingen die iets willen bereiken. Soms door een financiële bijdrage, vaak door inzet van kennis en het netwerk van de bank. ABN AMRO is sinds 2006 partner van KidsRights en hoofdsponsor van de Internationale Kindervredesprijs. Kinderen brengen de wereld in beweging en de Internationale Kindervredesprijs biedt hen een platform om bij te dragen aan een betere wereld. Meer informatie: www.abnamro.com/partnervandetoekomst.

------------------

Extra informatie voor de pers (niet voor publicatie)

Online newsroom

Media kunnen op de online newsroom van KidsRights een perspakket downloaden met meer informatie over de Internationale Kindervredesprijs en winnaar Mohamad Al Jounde. Zijn speech is hier ook als pdf te downloaden. Bezoek de newsroom via deze link: kidsrights.pr.co.

HD-televisiebeelden

Na afloop van de ceremonie wordt er een HD-videocompilatie met hoogtepunten van de ceremonie in de Ridderzaal en de speech van Mohamad beschikbaar gesteld. Ook vindt u hier een korte documentaire over het leven van Mohamad. Het beschikbare materiaal vindt u in deze beeldbank.

Interviewverzoeken en overige vragen

Gelieve vragen of interviewverzoeken te richten tot de persadviseur van KidsRights:

Download PDF
Download PDF
berichten