UPDATE: Video's nu beschikbaar

2. Ceremonie, juryrapport en overhandiging award:

4. Compilation 4 minutes:

PERSBERICHT

Winnares gelauwerd voor inzet voor milieubescherming en een duurzame toekomst

Kehkashan Basu uit de Verenigde Arabische Emiraten wint Internationale Kindervredesprijs 2016

[Foto's: Kekhashan ontvangt haar prijs van Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus; en Kekhashan viert prijs. Gebruik deze WeTransfer-link voor High Res-foto's]

Den Haag, New York, vrijdag 2 december 2016 – De 16-jarige Kehkashan Basu uit de Verenigde Arabische Emiraten nam vandaag in de Ridderzaal in Den Haag de Internationale Kindervredesprijs 2016 in ontvangst. Zij kreeg de prestigieuze prijs voor de manier waarop zij samen met haar organisatie Green Hope de aantasting van het milieu een halt toe roept. De Kindervredesprijs wordt traditiegetrouw uitgereikt door een Nobel Vredeslaureaat. Dit jaar overhandigde Nobel Vredesprijswinnaar 2006 Muhammad Yunus de prijs in aanwezigheid van de wereldpers en vele prominente gasten. De Internationale Kindervredesprijs is een initiatief van Stichting KidsRights, die wereldwijd opkomt voor de rechten van kinderen.

Lovende woorden Nobel Vredesprijswinnaar Yunus

Professor Yunus wees op de urgentie en het belang van Kehkashans werk: er sterven jaarlijks meer dan drie miljoen kinderen onder de vijf jaar als gevolg van milieuproblemen en nog vele miljoenen meer gaan er ernstig onder gebukt. Yunus: “Het is een prestatie van formaat dat Kehkashan al op deze leeftijd zo’n groot bereik heeft gecreëerd voor haar belangrijke boodschap. Een gezonde leefomgeving is cruciaal voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Een gezond milieu is een noodzakelijke voorwaarde voor de naleving van kinderrechten. Kehkashan leert ons dat wij allemaal de verantwoordelijkheid dragen om milieubewust te leven.”

Een geboren campagnevoerster

Op haar achtste vertelde Kehkashan haar buurtgenoten al over de noodzaak het milieu te beschermen. Ze plantte haar eerste boom en bracht kinderen in haar omgeving bij elkaar om afval in te zamelen en recyclen. Op haar twaalfde stichtte zij haar eigen organisatie Green Hope, waarmee zij talloze schoonmaakacties en bewustwordingscampagnes opzette. Ook werd zij als jongste persoon ooit aangesteld als coördinator van de groep voor kinderen en jongeren van het VN-milieuprogramma. Green Hope is uitgegroeid tot een internationale organisatie die werkt in meer dan tien landen met ruim duizend jonge vrijwilligers.

Hqdefault

[Een video over Kehkashans leven]

[Kehkashans levensverhaal, tekst, Engels]

Ondersteun actie met beleid

Volgens Marc Dullaert, voorzitter van KidsRights, koos het Expert Comité voor Kehkashan omdat zij als geen ander heeft laten zien hoe één kind een beweging met groot bereik en enorme impact kan beginnen. “Kehkashan heeft duizenden kinderen weten te mobiliseren om het milieu te beschermen. Kinderen vormen de kwetsbaarste groep en worden bij milieucrises altijd als eerste en het hardst geraakt. Zo zijn zij het gevoeligst voor water- en luchtvervuiling. Een gezond milieu en kinderrechten zijn onlosmakelijk verbonden. Om beide te realiseren, moeten milieurechten voor kinderen in internationaal beleid verankerd zijn. KidsRights dringt er daarom op aan dat milieurechten specifiek aan het VN-Kinderrechtenverdrag worden toegevoegd.”

IJsberen onder palmbomen

Kehkashan liet vandaag bij de in ontvangstneming van de prijs weten dat haar inzet voor het milieu zal voortduren: “Ik blijf me ervoor inzetten om kinderen milieubewust te maken en hen te laten zien hoe zij zelf met concrete acties voor een beter milieu kunnen zorgen. Ik roep iedereen op om na te denken over wat zij zelf kunnen betekenen voor een duurzame toekomst. Zet die extra stap, want alleen dan krijgen we de wereld die we willen. Het is twee voor twaalf; we moeten nu iets doen, anders leven er straks ijsberen onder palmbomen.”

[Lees via bovenstaande link de volledige speech van Kehkashan]

Extra informatie voor de pers (niet voor publicatie)

HD-televisiebeelden

Binnen een uur na afloop wordt er voor televisiemedia via een speciale ftp-server een HD-videocompilatie met hoogtepunten van de uitreiking in de Ridderzaal beschikbaar gesteld. Ook vindt u hier een korte documentaire over het leven van Kehkashan. U krijgt via de volgende link toegang tot de server: ftppost.united4all.nl.

Gebruikersnaam: KidsRights

Wachtwoord: ICCP2016!

N.B. Om bestanden te kunnen openen, dient u te beschikken over een ftp-programma als Filezilla of Fetch (gratis te downloaden). Indien u dit niet heeft of toegang tot de ftp-server krijgen niet lukt, adviseren wij contact op te nemen met onderstaande contactpersoon voor het toesturen van het gewenste beeldmateriaal via Wetransfer.

Interviewverzoeken en overige vragen

Media wordt bovendien de gelegenheid tot interviews met Kehkashan, oprichter van KidsRights Marc Dullaert of andere aanwezige sprekers (Nobel Vredesprijswinnaar Muhammad Yunus, VN Speciaal Gezant voor de Jeugd Ahmad Alhendawi, Kindervredesprijswinnaar 2015 Abraham Keita, Ceremoniemeester Christina Lamb) geboden. Gelieve interviewverzoeken en andere persvragen te richten tot het perscontact van KidsRights:

 • Susanne Peters (the Netherlands and international inquiries)

  susanne@issuemakers.nl
  T: +31 (0) 20 7150663
  M: +31 (0)6 47572101

 • Medium square 247bb32

  Jordi Bouman (the Netherlands)

  jordi@issuemakers.nl
  T: +31 (0)20 656 0221
  M: +31 (0)6 26 419 768

[Lees hier de biografieën van de sprekers]

Over de Internationale Kindervredesprijs

De Internationale Kindervredesprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een kind dat zich op dappere wijze inzet voor kinderrechten. De boodschap van de jonge winnaar heeft jaar in, jaar uit enorme impact en laat aan miljoenen mensen wereldwijd zien dat verandering mogelijk is. Dit jaar wordt de Internationale Kindervredesprijs voor de twaalfde keer uitgereikt. Elf dappere en inspirerende kinderen ontvingen de prijs al voor hun inzet voor het bevorderen van kinderrechten, waaronder ook Nkosi Johnson, die opkwam voor de rechten van kinderen met hiv/aids en Malala Yousafzai, die de Kindervredesprijs in 2013 won. Vorig jaar won de Liberiaanse Abraham M. Keita. Door de prijs te winnen heeft hij een internationaal podium gekregen. Zijn belangrijke oproep voor rechtvaardigheid voor kinderen die slachtoffer zijn van geweld is zo door honderden miljoenen mensen wereldwijd gehoord.

De Internationale Kindervredesprijs is een initiatief van Marc Dullaert, oprichter en voorzitter van KidsRights. De prijs werd in 2005 gelanceerd tijdens de top voor Nobel Vredesprijswinnaars in Rome, onder voorzitterschap van Mikhail Gorbachev. Het Expert Comité ontvangt ieder jaar nominaties uit landen van over de hele wereld. Zeer bijzondere, maar vaak nog onbekende dappere kinderen kregen een podium dankzij het jaarlijkse nominatieproces.

Ieder jaar wordt de prijs uitgereikt door een Nobel Vredesprijswinnaar. De winnaar ontvangt het ‘Nkosi’ beeldje, dat een kind afbeeldt die de wereld in beweging brengt. Daarnaast krijgt de winnaar een studiebeurs en een wereldwijd platform om zijn of haar idealen en doelen op het gebied van kinderrechten te bevorderen. Tenslotte investeert KidsRights ieder jaar een projectfonds van €100.000 in het kinderrechtenthema van de winnaar.

Meer informatie vindt u op de website van de Internationale Kindervredesprijs: www.kindervredesprijs.nl.

[Programmaboekje Kindervredesprijs 2016]

Over KidsRights Report 2016 – Cleaning up the Mess: Children’s Rights and Environmental Protection

Ter ere van de Internationale Kindervredesprijs 2016 heeft KidsRights samen met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden het rapport Cleaning up the Mess: Children’s Rights and Environmental Protection geschreven. Het rapport bevat conclusies uit wereldwijd onderzoek naar het verband tussen de aantasting van het milieu en de rechten van kinderen. Jaarlijks sterven er meer dan drie miljoen kinderen onder de vijf jaar als gevolg van milieuproblemen en nog eens miljoenen kinderen gaan daar ernstig onder gebukt. KidsRights biedt in het rapport prangende aanbevelingen over hoe de bescherming van het milieu en de bescherming van kinderrechten geïntegreerd moeten worden. Kinderen hebben hier een grote rol in te spelen en zij moeten serieus genomen worden. Het rapport is te downloaden via www.kidsrights.nl of via onderstaande links:

[Download het hele rapport of een handige factsheet]

Over Stichting KidsRights

KidsRights is een internationale kinderrechtenorganisatie die wereldwijd opkomt voor de positie van zeer kwetsbare kinderen en hun rechten promoot en ondersteunt. KidsRights gelooft in een wereld waarin rekening wordt gehouden met de rechten van kinderen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. KidsRights helpt kinderen om voor hun mening op te komen en actie te ondernemen om zelf veranderingen teweeg te brengen. KidsRights heeft daarbij speciaal aandacht voor de rol van kinderen als changemakers die de wereld in beweging kunnen brengen.

KidsRights vraagt aandacht voor kinderrechten met als doel deze te verbeteren. Om nieuwe inzichten te krijgen in de status van kinderrechten wordt er regelmatig onderzoek gedaan. Daarnaast financiert de stichting lokale projecten gericht op het verbeteren van kinderrechten en het stimuleren van kindparticipatie. Meer informatie: www.kidsrights.nl.

Over ABN AMRO

ABN AMRO investeert in de toekomst en is maatschappelijk betrokken. Haar Foundation richt zich op talent onder de noemer: ‘Partner van de Toekomst’. Het gaat om talent ontdekken, ontwikkelen en bekronen. De bank ondersteunt daarmee mensen en instellingen die iets willen bereiken. Soms door een financiële bijdrage, vaak door inzet van kennis en het netwerk van de bank. ABN AMRO is sinds 2006 partner van KidsRights en hoofdsponsor van de Internationale Kindervredesprijs. Kinderen brengen de wereld in beweging en de Internationale Kindervredesprijs biedt hen een platform om bij te dragen aan een betere wereld. Meer informatie: www.abnamro.com/partnervandetoekomst.

[Download Engels- en Franstalige versies van het persbericht]

Download PDF
Download PDF
berichten