PERSBERICHT

Recordaantal van 120 genomineerde kinderen voor Internationale Kindervredesprijs 2016

Internationale kinderrechtenactivisten zien in jonge genomineerden hoop in bange dagen

Amsterdam, New York, 22 september 2016 – Internationale kinderrechtenorganisatie Stichting KidsRights maakt vandaag het recordaantal van 120 genomineerde kinderen uit 49 landen bekend voor de Internationale Kindervredesprijs 2016. Deze prestigieuze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een kind dat zich op dappere wijze inzet voor kinderrechten. KidsRights verspreidt de bijzondere verhalen van de genomineerden dit jaar voor het eerst middels een online platform. Oud-Kindervredesprijswinnaar en Nobel Vredesprijswinnaar Malala Yousafzai en Marc Dullaert, oprichter van KidsRights, zijn blij met de enorme toename aan changemakers. Volgens hen biedt dit hoop in een tijd waarin kinderrechten wereldwijd onder druk staan. Op 15 november kondigt KidsRights de drie finalisten aan. De winnaar wordt op 2 december bekendgemaakt tijdens de uitreikingsceremonie die traditiegetrouw plaatsvindt in de Haagse Ridderzaal.

In 2016 verkeren kinderrechten wereldwijd in zwaar weer. Miljoenen kindvluchtelingen trekken onder erbarmelijke en uiterst gevaarlijke omstandigheden door Europa. In Syrië en veel andere plekken in Afrika en het Midden-Oosten lijden kinderen honger en dorst en gaan zij gebukt onder conflict en oorlog. Internetpesten is helaas voor veel kinderen in de wereld verworden tot een dagelijkse realiteit. Het is dan ook inspirerend om te zien dat kinderen en jongeren over de hele wereld strijd leveren tegen grove schendingen van hun rechten. Het recordaantal van 120 genomineerde kinderen dat dit jaar opgaat voor de Internationale Kindervredesprijs, bewijst op prachtige wijze de weerbaarheid en wilskracht van deze jonge changemakers.

Marc Dullaert, oprichter en voorzitter van Stichting KidsRights, is blij met de grote aanwas van nominaties: “In 2016 is de kinderrechtensituatie voor veel kinderen in de wereld misschien wel slechter dan ooit. Maar tijdens het nominatieproces van de Internationale Kindervredesprijs zien wij dit jaar ook de opkomst van een recordaantal jonge changemakers. Ik verheug mij erop de winnaar op 2 december te mogen feliciteren. Maar ik benadruk dat deze kinderen voor mij allemaal winnaars zijn, net als ieder kind waar dan ook ter wereld dat besluit in actie te komen om kinderrechten te verbeteren.”

Wereldwijd platform voor inspirerende changemakers

De boodschap van de kersverse winnaar van de Kindervredesprijs heeft ieder jaar weer enorme impact en laat aan honderden miljoenen mensen op aarde zien dat verandering mogelijk is. Maar ongeacht wie de prijs in december wint, zijn alle genomineerden winnaars. Zij ontvangen daarom van KidsRights een oorkonde als dank en erkenning voor hun inspanningen voor kinderrechten. Bovendien krijgen de genomineerden dit jaar voor het eerst een internationaal platform zodat zij hun boodschap kunnen verspreiden en hun werk kunnen voortzetten. KidsRights heeft een online platform gelanceerd om de inspirerende verhalen van de genomineerde kinderen en jongeren te etaleren. We nodigen u van harte uit om onze website te bezoeken, waar u meer informatie vindt over deze dappere changemakers en mogelijkheden om hun niet aflatende inzet te steunen: www.kidsrights.nl/nominees. Via deze link kunt u bovendien een compilatiefilm over de genomineerde bekijken:

592888664 1280

Malala Yousafzai, die in 2013 de Internationale Kindervredesprijs en het jaar erop de Nobelvredesprijs won, feliciteert de genomineerden: “Ik raad iedereen met klem aan om de verhalen te lezen van de dappere kinderen die genomineerd werden voor de Internationale Kindervredesprijs 2016. Zij bewijzen dat moed niet afhankelijk is van leeftijd. Zij demonstreren dat iedereen iets kan doen tegen schendingen van kinderrechten en het in zich heeft om een changemaker te worden. Zij geven ons hoop dat verandering mogelijk is.”

Einde persbericht

 

Over de Internationale Kindervredesprijs

De Internationale Kindervredesprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een kind dat zich op dappere wijze inzet voor kinderrechten. De boodschap van de jonge winnaar heeft jaar in, jaar uit enorme impact en laat aan miljoenen mensen wereldwijd zien dat verandering mogelijk is. Dit jaar wordt de Internationale Kindervredesprijs voor het twaalfde jaar op rij uitgereikt. Elf dappere en inspirerende kinderen ontvingen de prijs al voor hun inzet voor het bevorderen van kinderrechten, waaronder ook Nkosi Johnson, die opkwam voor de rechten van kinderen met hiv en Malala Yousafzai, die de Internationale Kindervredesprijs in 2013 won. Vorig jaar won de Liberiaanse Abraham M. Keita. Door de prijs te winnen heeft hij een internationaal podium gekregen. Zijn belangrijke oproep voor rechtvaardigheid voor kinderen die slachtoffer zijn van geweld is zo door honderden miljoenen mensen wereldwijd wordt gehoord.

De Internationale Kindervredesprijs is een initiatief van Marc Dullaert, oprichter en voorzitter van KidsRights. De prijs werd in 2005 gelanceerd tijdens de top voor Nobelvredesprijswinnaars in Rome, onder voorzitterschap van Michail Gorbachev. Het Expert Comité ontvangt ieder jaar nominaties uit landen van over de hele wereld. Zeer bijzondere maar vaak nog onbekende dappere kinderen kregen een podium dankzij het jaarlijkse nominatieproces.

Ieder jaar wordt de prijsuitreiking gepresenteerd door een Nobelvredesprijswinnaar. De winnaar ontvangt het ‘Nkosi’ beeldje, dat een kind afbeeldt dat de wereld in beweging duwt. Daarnaast krijgt de winnaar een studiebeurs en een wereldwijd platform om zijn of haar idealen en doelen op het gebied van kinderrechten te bevorderen. Tenslotte investeert KidsRights ieder jaar een projectfonds van €100.000 in projecten uit het thuisland van de winnaar. Deze projecten zijn nauw verbonden met het werkgebied van de winnaar.

Meer informatie vindt u op de website van de Internationale Kindervredesprijs: www.kindervredesprijs.nl.

Over het nominatieproces

KidsRights ontving dit voorjaar een recordaantal van 120 nominaties uit 49 landen. Iedere persoon of organisatie mag een kind voordragen. De zes landen die de meeste nominaties voortbrachten, zijn India (10), Pakistan (9), Colombia (7), Afghanistan (6), Nigeria (6) en Palestina (5). Voormalige winnaars Chaeli Mycroft en Malala Yousafzai waren dit jaar sprekende voorbeelden van mensen die een meisje of jongen hebben voorgedragen. In 2016 waren opmerkelijk veel nominaties gerelateerd aan de rechten van kinderen in vluchtelingenkampen. KidsRights ontving bovendien veel inzendingen die met de rechten van meisjes te maken hadden. Andere thema’s betroffen, onder andere, technologie, kinderhandel, armoede, honger, kinderen met een handicap en het milieu. De selectiecriteria leest u hier.

De verhalen van de genomineerden leest u hier: www.kidsrights.nl/nominees.

Over Stichting KidsRights

KidsRights is een internationale kinderrechtenorganisatie die wereldwijd opkomt voor de positie van zeer kwetsbare kinderen en hun rechten promoot en ondersteunt. KidsRights gelooft in een wereld waarin alle kinderen toegang hebben tot hun rechten, opdat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. KidsRights ziet kinderen als changemakers die de wereld in beweging kunnen brengen. De stichting helpt kinderen voor hun mening op te komen en actie te ondernemen om zelf veranderingen teweeg te brengen.

KidsRights vraagt aandacht voor kinderrechten met als doel deze te verbeteren. Om nieuwe inzichten te krijgen in de status van kinderrechten wordt er regelmatig onderzoek gedaan. Daarnaast financiert de stichting lokale projecten gericht op het verbeteren van kinderrechten en het stimuleren van kindparticipatie.

Over ABN AMRO

ABN AMRO investeert in de toekomst en is maatschappelijk betrokken. Binnen Sponsoring en onze Foundation is gekozen om de activiteiten te richten op talent onder de noemer: ‘Partner van de Toekomst’. Het gaat om talent ontdekken, ontwikkelen en bekronen. De bank ondersteunt daarmee mensen en instellingen die iets willen bereiken. Soms door een financiële bijdrage, vaak door inzet van kennis en het netwerk van de bank. ABN AMRO is sinds 2006 partner van Stichting KidsRights en hoofdsponsor van de Internationale Kindervredesprijs. Kinderen brengen de wereld in beweging en de Internationale Kindervredesprijs biedt hen een platform om bij te dragen aan een betere wereld. Meer informatie: www.abnamro.com/partnervandetoekomst.

 

Extra informatie voor de pers (niet voor publicatie)

Gelieve vragen of interviewverzoeken te richten tot het perscontact van KidsRights:

Jordi Bouman

T: +31 (0)20 345 5088

M: +31 (0)6 47 492 612

Download PDF
Download PDF
berichten